##POLICE NEWS Update PLUS## “๑๙๑ขยายผลจับกุมเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดเข้า กทม.”

ตามนโยบายของรัฐบาลให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสิ่งผิด กฎหมายเนื่องจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามและอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมในปปัจุบันได้ สร้างผลกระทบต่อประชาชน และสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ เร่งรัดติดตามจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง

กองบัญชาการตํารวจนครบาล ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบช.น./โฆษก บช.น., พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบช.น., พล.ต.ต.พีรพงศ์ วงษ์สมาน รอง ผบช.น. เป็นผู้ควบคุมสั่งการ
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ โดย พล.ต.ต.สําราญ นวลมา ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ประสงค์ อานมณี พ.ต.อ.สมบูรณ์ เทียนขาว , พ.ต.อ.วรวิทย์ ญาณจินดา รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ปิยรัช สุภารัตน์ ผกก.สายตรวจ

พ.ต.ท.อัครพล โทยะ พ.ต.ท.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ , พ.ต.ท.โชติช่วง รัศมี , พ.ต.ท.คงศักดิ์ ศรีโหร , พ.ต.ท.สุทธิเดช โอฬาริ , พ.ต.ท.กันตพัฒน์ อื้อศรีวงศ์ รองผกก.สายตรวจ,พ.ต.ต.ไพบูลย์ สอโสสว.งานสายตรวจ๑,พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมืองสว.งานสายตรวจ๓,พ.ต.ต.คณาธิปกำแก้ว สว.กก.สุนัขตํารวจฯ
สถานที่จับกุม/ตรวจยึด บริเวณหน้าสถานบริการน้ำมันซัสโก้ สาขาศรีนครินทร์ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ห้องเช่าเลขที่ 86/74 บ้านสุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม ซอยอ่อนนุช17 แขวงสวน หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร , บ้านเลขที่ 9/19 หมู่บ้านเดอะเอ็กซ์ครูซีฟ ซอยอ่อนนุช 74/4 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และ ห้องเช่าเลขที่ ๙๙/๒๗๐ คอนโดเดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท ๗๗ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องกัน

จับกุมผู้ต้องหาจํานวน ๒ ราย

1. นายภัคภูมิ หรือดี๊ (สงวนนามสกุล)
2. นายสุรพล หรืออาร์ท (สงวนนามสกุล)
โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ ผู้ต้องหาที่ 1, 2 ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (เคตามีน) ไว้ในความ ครอบครองเพื่อขายโดยผิดกฏหมาย, ผู้ต้องหาที่ ๑ มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาอี) ไว้ในความครอบครองเพื่อ จําหน่ายโดยผิดกฎหมาย , ผู้ต้องหาที่ ๑ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ”

-2- พร้อมด้วยของกลาง
๑. เคตามีน น้ําหนักประมาณ 15 กิโลกรัม
๒. ยาอี จํานวน ๗๐๐ เม็ด
3. อาวุธปืน ยี่ห้อมาคารอฟ ขนาด .380 จํานวน ๑ กระบอก เครื่องกระสุนปืน .380 จํานวน ๕ นัด ๔.โทรศัพท์มือถือ จํานวน ๓ เครื่อง
พฤติการณ์กล่าวคือ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 เจ้าหน้าที่ตํารวจ 191 ได้จับกุมผู้ต้องหา กับพวกรวม 4 คนพร้อมของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จํานวนประมาณ 116 กิโลกรัม และยาเสพติดให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จํานวนประมาณ 14,000 เม็ด

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้สืบสวนขยายผลเรื่อยมาประกอบกับ ได้รับแจ้งข้อมลูจากสายลับทําให้ทราบว่ากลุ่มเครือข่ายยาเสพตดิดงักล่าวยังมีพฤติกรรมลักลอบจําหน่ายยาเสพ ติดอยู่ โดยจะใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นฟรีด สีเทา ไปรับยาเสพติดจากบริเวณพื้นที่เขตปริมณฑล แล้วนํามา จําหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยในพื้นที่กรงุเทพมหานครบริเวณย่านอ่อนนุชและพัฒนาการเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ ทําการสืบสวนติดตามพฤติกรรมเครือข่ายดังกล่าวเรื่อยมา

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63 เจ้าหน้าที่ตํารวจชุดจับกุมได้สืบสวนติดตามพฤติกรรมกลุ่มดังกล่าว และได้รับแจ้ง ข้อมูลจากสายลับพบว่ารถยนต์ยี่ห้อฮอนดา้ รุ่นฟรีดสีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียน1กก-7149กรุงเทพมหานคร ได้ขับไปยังบริเวณตลาดลาดหลุมแก้ว เพื่อไปรับยาเสพติดและสอดคล้องกับที่ได้สืบสวนมาก่อนหน้านี้ เชื่อว่า รถยนต์ฮอนด้าฟรีด1กก-7149ฯอาจจะมารับยาเสพติดที่บริเวณดังกล่าวแล้วจะนํากลับไปเก็บซุกซอ่นเพื่อรอจําหน่ายให้กับลูกค้าที่บริเวณอ่อนนุชหรือพัฒนาการกรุงเทพมหานคร

จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เรียกกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อที่จะทําการตรวจค้นและจับกุมหากพบการกระทําผิดจนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.เจ้าหน้าที่ได้เข้าแสดงตัวและตรวจค้นรถยนตฮอนด้า ฟรีด หมายเลขทะเบียน 1กก-7149 ฯ พร้อมกับจับกุมผู้ต้องหาได้จํานวน2 คน ประกอบด้วย 1. นายภัคภูมิ หรือดี๊ (ผู้ขับขี่) 2. นายสุรพล หรืออาร์ท ที่บริเวณหน้าสถานบริการน้ํามันซัสโก้ สาขาศรีนครินทร์ 3 ถนนศรีนครินทร์ ผลการตรวจค้นพบ เคตามีน จํานวน ๑๕ กิโลกรัม พร้อมด้วยโทรศัพท์มือถืออีกจํานวน 3 เครื่อง

อยู่ภายใน รถยนต์คันดังกล่าว ผู้ถูกจับทั้ง ๒ ให้การรับสารภาพว่ายาเสพติดเป็นของตนทั้ง ๒ จริง และยังให้การรับสารภาพ อีกว่ายังมียาเสพติดอีกบางส่วนซุกซ่อนอยู่ที่พักอาศัยของตน จากนั้นผู้ถูกจับทั้ง ๒ จึงนําเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ห้องเช่าเลขที่ 86/74 บ้านสุขุมวิท 77 คอนโดมิเนียม ซอยอ่อนนุช17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร , บ้านเลขที่ 9/19 หมู่บ้านเดอะเอ็กซ์ครูซีฟ ซอยอ่อนนุช 74/4 ถนนสุขุมวิท 77 แขวง ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ห้องเช่าเลขที่ ๙๙/๒๗๐ คอนโดเดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท ๗๗ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ต่อเนื่องกัน ผลการตรวจค้นพบ ยาอี จํานวน ๗๐๐ เม็ด อาวุธปืน ยี่ห้อมาคารอฟ ขนาด .380 จํานวน ๑ กระบอก และเครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 จํานวน ๕ นัด จึงได้ทําการตรวจยึดไว้ทั้งหมด แล้วนําตัวผู้ต้องหามาที่กองกํากับการสายตรวจ 191 เพื่อทําบันทึกประวัติ และขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โซเชียลมีเดีย กองบังคับการสายตรวจและ ปฏิบัติการพิเศษ หรือโทรศัพท์สายด่วน ๑๙๑
………………………………………………………..
หากประชาชนท่านใด พบเห็น หรือมีเบาะแส เกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการจําหน่ายยาเสพ
ติดหรือสิ่งของผิดกฎหมายผ่านทาง
สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่
ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตํารวจนครบาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed