ข่าว

##POLICE NEWS Update PLUS## วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 01.30 น. ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4, พล.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์ก้อม ผบก.ภ.จว.เลย, พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4, พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4, พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผกก.ตชด.24 ,พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผบ.ฉก. กรม ทพ. ๒๒ ,พ.ต.อ.ตรีกฤช จงวิไล ผกก.สภ.ปากชม , พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา รอง ผกก.ตชด.๒๔ เลขประจำตัวเจ้าพนักงาน ปปส.๕๖๒๗๑๗ ,พ.ต.ท.กันต์พจน์ แจ่มปรางค์ทอง รอง ผกก.ตม.จว.เลย ,พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ใจสุข ผบ.ร้อย ตชด.246, พ.ต.ท.ปัญจมานนท์ เมฆเลื่อม สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4

โดยเจ้าหน้าที่ช…

You may have missed

## POLICE NEWS update PLUS ## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสัมมนาปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่น5,6,7,8 สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และสาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่นักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา การบริหารจัดการองค์การ และมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งพี่และรับน้องรุ่น5,6,7,8 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

## POLICE NEWS update PLUS ## ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสัมมนาปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่น5,6,7,8 สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และสาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ในงานยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มากล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อีกด้วย จากนั้นได้มีการบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายต้องรู้สำหรับผู้บริหารองค์กรยุคใหม่” โดยวิทยากรพิเศษ ท่านสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีคุณโชตินทร์ อรุโณทัย ประธานรุ่น7 กับรองประธาน คุณรสิตารัชธ์ กรีวงษ์ และเลขาธิการรุ่น7 คุณปัทมาพร ลครวงษ์ และคณะกรรมการบริหารรุ่น7 พร้อมคณะนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา การบริหารจัดการองค์การ เข้าร่วมและจัดกิจกรรม