## POLICE NEWS update PLUS ## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญก่อสร้าง “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พร้อมเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของมูลนิธิฯ ด้านกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคม

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิฯ ครบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และสาธุชนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ร่วมกันก่อสร้าง “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทั้งด้านกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคม โดยสามารถรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการกราบไหว้บูชาองค์ไต้ฮงกงซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากศาลเจ้าไต้ฮงกงในปัจจุบันมีเนื้อที่ค่อนข้างคับแคบ และไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นประจำทุกปีได้ โดย “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ก่อสร้าง ณ บริเวณด้านหลังของสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจริญราษฎร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ
.
ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ออกแบบก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง แบ่งเป็น อาคารศาลเจ้า และอาคารอเนกประสงค์ อาคารศาลเจ้า เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ของอาคารเป็นโถงพักคอย สำหรับรองรับประชาชนที่มาสักการบูชาหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) ชั้นที่ 2 เป็นศาลเจ้าไต้ฮงกง ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แท่นบูชาด้านซ้ายและขวา ประดิษฐานองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิมผ่อสัก) และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ (ตี่จั๋งอ้วงผ่อสัก) พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก 8 องค์ ภายนอกโดยรอบเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ พร้อมห้องรับบริจาคเงิน ห้องรับรอง และห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชน ที่เข้ามากราบไหว้สักการะองค์ไต้ฮงกงและจัดกิจกรรมต่างๆ อาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิฯ มีห้องศาสนพิธีและปฏิบัติธรรม ห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ สามารถประกอบอาหารเพื่อบริการแก่ประชาชนในวาระต่างๆ และส่วนสำนักงานมูลนิธิฯ
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบุญก่อสร้าง ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ถนนเจริญราษฎร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามแต่กำลังศรัทธา เพื่อร่วมกันจรรโลงศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่นี้ ให้เป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่ง โดยท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพลับพลาไชย เลขที่ 001-472515-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2225 0020 ต่อ 366
.
ติดต่อสอบถาม ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung
############
ข้อมูลศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
พลังศรัทธาองค์หลวงปู่ไต้ฮงในประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นจากเมื่อปี พ.ศ.2439 นายเบ๊ยุ่น ได้อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงจากอำเภอเตี้ยเอี้ย มายังประเทศไทย ประดิษฐานอยู่ที่ร้านกระจกย่านวัดเลียบ ผู้คนเมื่อทราบต่างก็พากันมาสักการบูชาที่จำนวนมาก จนต้องย้ายไปประดิษฐานที่ซอยดอนกุศล ถนนเจริญกรุง ช่วงนั้นเกิดโรคระบาดประชาชนต่างมากราบไหว้หลวงปู่ เพื่อช่วยให้คุ้มครองปลอดภัยและหายจากโรค ทำให้เกิดความศรัทธา บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและจัดการเก็บศพอนาถาไปฝัง ต่อมาในปี 2452-2453 พระอนุวัตน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้ร่วมกับพ่อค้าคหบดี รวม 12 ท่าน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์แห่งกุศลเจตนาของผู้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่ไต้ฮง จึงจัดตั้งคณะเก็บศพไต้ฮงกงขึ้น พร้อมสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงขึ้นที่บริเวณถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ เพื่อประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้ฮง เมื่อศาลเจ้าไต้ฮงกงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ได้อัญเชิญรูปจำลองของหลวงปู่ที่นายเบ๊ยุ่น คหบดีนำมาจากประเทศจีนมาประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าไต้ฮงกงเป็นการถาวร โดยศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตั้งอยู่ที่ 326 ถนนเจ้าคำรพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
.
## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

###################################               พลอย รีพอร์ตนิวส์รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

## POLICE NEWS update PLUS ## ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสัมมนาปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่น5,6,7,8 สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และสาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่นักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา การบริหารจัดการองค์การ และมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ส่งพี่และรับน้องรุ่น5,6,7,8 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ

## POLICE NEWS update PLUS ## ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมสัมมนาปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท รุ่น5,6,7,8 สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และสาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ ในงานยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มากล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ อีกด้วย จากนั้นได้มีการบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “กฎหมายต้องรู้สำหรับผู้บริหารองค์กรยุคใหม่” โดยวิทยากรพิเศษ ท่านสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีคุณโชตินทร์ อรุโณทัย ประธานรุ่น7 กับรองประธาน คุณรสิตารัชธ์ กรีวงษ์ และเลขาธิการรุ่น7 คุณปัทมาพร ลครวงษ์ และคณะกรรมการบริหารรุ่น7 พร้อมคณะนักศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา การบริหารจัดการองค์การ เข้าร่วมและจัดกิจกรรม