## POLICE NEWS update PLUS ## รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดี

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี กสร. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี กสร. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี กสร. และผู้บริหารกรม เข้าร่วมงาน กระทรวงแรงงาน

ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีฯ โดยในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศให้ความสำคัญ และเข้าร่วมโครงการจำนวน 99 แห่ง และมีสถานประกอบกิจการ

ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด 2) บริษัท เค เอส โมลด์พาร์ท จำกัด 3) บริษัท แกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด 4) บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด 5) บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด 6) บริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด 7) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8) บริษัท กรีนสปอต จำกัด และ 9) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้การมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบในวันนี้ จึงเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการ

ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว

###################################             พลอย รีพอร์ตนิวส์รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed